09 July 2007

PERJALANAN JAUH

Pada suatu hari, ketika berdiri menghadap Ka'bah Abu Darda' berkata kepada sahabat-sahabatnya : "Wahai sahabatku, Kalau kamu hendak melakukan perjalanan, bukankah kamu akan mempersiapkan bekalan untuk menghadapi perjalanan itu ? Sahabat-sahabatnya menjawab : Sudah tentu !. Kalau begitu kata Abu Darda' : Ketahuilah, sesungguhnya akhirat adalah perjalananmu paling jauh yang akan kamu tempuh. Sahabat-sahabatnya bertanya : Wahai Abu Darda', tunjukkan kami apakah bekalan untuk menghadapinya !? Abu Darda' berkata : "Lakukanlah haji sebagai bekalanmu untuk menghadapi masalah-masalah besar dalam hidupmu, dirikanlah solat dua rakaat pada malam yang gelap sebagai bekalanmu untuk menghadapi keganasan azab kubur dan berpuasalah pada hari yang panas sebagai bekalanmu untuk menghadapi lamanya hari mahsyar (perhimpunan). "

No comments: