09 July 2007

PERSIAPKANLAH BEKALANMU

Pada suatu hari, ketika berdiri menghadap Ka'bah Abu Darda' berkata kepada sahabat-sahabatnya :
"Wahai sahabatku, Kalau kamu hendak melakukan perjalanan, bukankah kamu akan mempersiapkan bekalan untuk itu ?"
Sahabat-sahabatnya menjawab : "Sudah tentu !."
Abu Darda' berkata lagi : "Ketahuilah, sesungguhnya akhirat adalah perjalananmu yang paling jauh yang akan kamu tempuh."
Sahabat-sahabatnya bertanya : "Kalau begitu, tunjukkan kami apakah bekalan untuk menghadapinya !?"
Beliau berkata : "Kamu lakukanlah haji sebagai bekalanmu menghadapi masalah-masalah besar, dirikanlah solat dua rakaat pada kegelapan malam sebagai bekalanmu menghadapi keganasan azab kubur dan berpuasalah pada hari panas terik sebagai bekalanmu menghadapi hari mahsyar (perhimpunan) yang begitu lama. "

No comments: